Słowo na dzisiaj

ksp.dziedzictwo.org.pl
Środa, 1 kwietnia 2020 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.