Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl
W związku z zawieszeniem zajęć w szkole wdrażamy system samodzielnej 
pracy uczniów w domu pod kierunkiem nauczyciela.

Nauczyciele naszej szkoły przygotowali zadania do samodzielnej nauki w domu.

Bieżące informacje są wysyłane przez e-dziennik do Państwa każdego dnia.

Prosimy o codzienne sprawdzanie i przekazywanie treści poleceń uczniom.

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować poprzez e-dziennik.

W załączniku zamieszczone są zestawienia zadań dla poszczególnych klas.

Załącznik:  
Wykaz materiału do samodzielnej realizacji przez uczniów 
w warunkach domowych
 - plik w formacie pdf