Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

1. Nauka odbywała się będzie na odległość z wykorzystaniem zdalnego przekazywania informacji.

2. Kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywać się będzie poprzez e-dziennik. Możliwe również poprzez platformy i inne nośniki zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli (wcześniej uzgodnione i za zgodą rodziców)
3. Nauka powinna być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych oraz wskazywanych przez nauczycieli.
4. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia musi uwzględniać zalecenia medyczne, ograniczone możliwości z korzystania ze sprzętu oraz dostępu do Internetu, oraz dostępności tych urządzeń w domach.
5. Wprowadzamy następujące zasady pracy
• Nauczyciel przedmiotów wysyła swoim uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg ustalonego planu.
• Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do książek i ćwiczeń, niektóre wydawnictwa udostępniły podręczniki online.
• Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia do zadawanych zadań.
• DZIENNY CZAS PRACY UCZNIÓW NAD ZADANIAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2-3 GODZIN, A W PRZYPADKU KLAS 8 MAKSYMALNIE 3-4 GODZIN.
• Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych będą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe


1. Nauka odbywała się będzie na odległość (już to wspólnie realizujemy) z wykorzystaniem zdalnego przekazywania informacji.
2. Kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywać się będzie poprzez e-dziennik. Możliwe również poprzez platformy i inne nośniki zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli (wcześniej uzgodnione i za zgodą rodziców)
3. Nauka powinna być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych oraz wskazywanych przez nauczycieli.
4. Zasady oceniania zostaną przedstawione w dniu 25 marca (dotychczasowe oceny - wysokie i bardzo wysokie miały charakter motywujący i zostaną uwzględnione)
5. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia musi uwzględniać zalecenia medyczne, ograniczone możliwości z korzystania ze sprzętu oraz dostępu do Internetu, oraz dostępności tych urządzeń w domach.
6. Od dnia 23 marca wprowadzamy obowiązujący, nowy, tygodniowy plan

Aktualny plan zajęć - aktualizacja 31.03.2020 r.

Klasy I - III
• Wychowawca / nauczyciel wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg przyjętego planu.
• Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć
2 godzin.
• Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego raz w tygodniu wysyła propozycje ćwiczeń do wykonania.

Edukacja wczesnoszkolna – zajęcia w poniedziałek, środę i piątek.
Religia – zajęcia we wtorek.
Język niemiecki – zajęcia we wtorek w kl. II i III. 
Język angielski – zajęcia w czwartek.

KLASA 4

PONIEDZIAŁEK : j. polski, przyroda
WTOREK: matematyka
ŚRODA: j. angielski, historia,  j. niemiecki
CZWARTEK: j. polski
PIĄTEK: matematyka, j. angielski

KLASA 5
PONIEDZIAŁEK: matematyka
WTOREK: j. polski, j .angielski
ŚRODA: geografia, biologia,  j. niemiecki
CZWARTEK: matematyka, j. angielski
PIĄTEK: j. polski, historia

KLASA 6
PONIEDZIAŁEK: j. polski, j. angielski
WTOREK: matematyka
ŚRODA: j .polski, historia
CZWARTEK: matematyka, j. angielski
PIĄTEK: geografia, biologia,  j. niemiecki


KLASA 7

PONIEDZIAŁEK: matematyka, j. angielski, biologia
WTOREK: j. polski, chemia, j. niemiecki
ŚRODA: j. angielski, geografia
CZWARTEK: matematyka, historia
PIĄTEK: j. polski, fizyka

KLASA 8
PONIEDZIAŁEK: j. polski, chemia, WOS
WTOREK: matematyka, historia
ŚRODA: j. angielski, fizyka, EDB
CZWARTEK: j. polski, j. niemiecki/francuski, geografia
PIĄTEK: matematyka, j. angielski, biologia