Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl
PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE
1. Zwrot podręczników będzie się odbywał od 15 do 25 czerwca 2020 r.
2. Miejscem zwrotu będzie …..
3. Nauczyciel/rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica/rękawiczki) oraz przestrzegać dystans 1,5 m od drugiej osoby.
Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
Każda klasa będzie miała wyznaczony, indywidualny termin zwrotu podręczników.
4. Zasady zwrotu podręczników:
  • przyjmowane są tylko pełne komplety,
  • z podręczników uczeń ma obowiązek zdjąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki oraz zwrócić uwagę na czystość i estetykę,
  • przygotowane podręczniki umieścić w foliowej torbie lub w worku, worek związać lub zakleić,
  • przygotować kartkę z danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość podręczników i do jakich przedmiotów,
  • kartkę z tymi danymi przykleić w widocznym miejscu na worku/ reklamówce,
5. Proszę zabrać ze sobą do szkoły długopis.
6. Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.
7. Po upływie kwarantanny nauczyciel dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie powiadomiony przez wychowawcę telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
Procedura oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.