Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY (dotyczy klas I-VI KSP ul. Błogocka 19)


Od 1-go października 2020 wprowadzamy płatność za obiady przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia „Dziedzictwo” św. Jana Sarkandra 43-400 Cieszyn Pl. Dominikański 2 o numerze: 03 8113 0007 2001 0000 9986 0007 (konto odrębne, inne niż dla wpłat czesnego).
 1. Wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie za bieżący miesiąc, do 5-go dnia miesiąca.

 2. Wpłata za obiady musi być dokonywana oddzielnym przelewem dla każdego ucznia z osobna.

 3. Wpłata obejmować musi abonament za cały miesiąc (ilość dni x jednostkowa cena obiadu).
  1. cały obiad: 7,50 zł
  2. drugie danie: 6,50 zł
  3. zupa: 2,50 zł

 4. W opisie przelewu konieczne jest sprecyzowanie:
  1. zakresu obiadów: cały obiad czy tylko drugie danie, ewentualnie sama zupa.
  2. zaznaczenie przewidywanych dni, w których dziecko nie będzie korzystało z obiadów.

 5. W przypadku choroby czy innego powodu nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły (tel. 33 852 40 30) do godz. 8.30. Wówczas opłaty odliczone zostaną w abonamencie za miesiąc następny.

 6. Wpłaty gotówkowe można będzie dokonywać wyłącznie przez pierwsze 3 dni miesiąca u pani intendentki w godzinach od 7.00 do 9.00.

 7. Wpłaty w sekretariacie od uczniów nie będą przyjmowane.