Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

(dotyczy klas I-VI KSP ul. Błogocka 19)


Katolicka Szkoła Podstawowa w Cieszynie decyzją Organu Prowadzącego w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie zawiesza zajęcia stacjonarne od dnia 19 października do 22 października 2020 roku w klasach od 1 – 6.

W tym czasie nauka będzie się odbywała zdalnie przez platformę „Teams”.

Jednocześnie Dyrekcja Szkoły przekazuje informację cieszyńskiego sanepidu, iż od 17 października do 22 października 2020 r. zostaje nałożona kwarantanna na dzieci, rodziców i innych domowników.

Stosowny dokument i formularz do wypełnienia zostanie przekazany Państwu dziś przez e-dziennik.

Uczniowie klas 7 – 8 uczący się w budynku przy Placu Dominikańskim 2 uczęszczają na zajęcia według planu bez zmian.


Ks. Tomasz Sroka
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny w Cieszynie