Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

Zasady pracy w szkole w dniach od 26.10 do 8.11.2020 r.

  1. Klasy I-III: nauka w trybie stacjonarnym w szkole według dotychczasowego planu z drobnymi modyfikacjami. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia będzie prowadzone w zastępstwie przez innego nauczyciela.
  2. Klasy IV-VIII - nauka w trybie zdalnym. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem:
    • przedmioty: język polski, języki obce, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, WOS - w formie lekcji online na Platformie Office 365 TEAMS.
    • przedmioty: religia, plastyka, muzyka, technika, WDŻ, WF - zadania, polecenia, karty pracy w formie wysyłki, również na platformie TEAMS. W czasie rzeczywistym nauczyciele tych przedmiotów będą zalogowani na platformie i będzie możliwa konsultacja na bieżąco w razie potrzeby.