Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

KONKURS NA TELEDYSK

Poczuj magię świąt!
Podziel się swoim pomysłem na teledysk do piosenki świątecznej w języku angielskim.
Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2020 r.

Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

Plakat konkurs christmas music

Regulamin Szkolnego Konkursu

„CHRISTMAS MUSIC”

w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie

 1. Cele konkursu:
 2. - prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
  - promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
  - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
  – poprzez piosenkę,
  - utrwalanie i wzbogacanie leksyki,
  - praca nad poprawną wymową,
  - przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
  - promocja nowych talentów,
  - realizacja marzeń i ambicji.

 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 KSP w Cieszynie
  2. Uczestnicy nagrywają swoje teledyski/utwory indywidualnie.
  3. W ramach konkursu należy zaśpiewać piosenkę o tematyce świątecznej w języku angielskim oraz nagrać do niej teledysk. Film z nagraniem należy przesłać poprzez platformę Teams do nauczycielki języka angielskiego Natalii Płomieńskiej–Krzak. Czas nagrania nie powinien przekroczyć 2 minut.
  4. Ruch sceniczny, rekwizyty, ubiór, etc. zależą od pomysłowości uczestników.

 4. Ocena i nagrody:
  1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciel muzyki.
  2. Jury będzie oceniać następujące kryteria:
   - walory głosowe,
   - muzykalność,
   - interpretacja utworu,
   - poprawność językowa,
   - ogólne wrażenie artystyczne.
  3. W wyniku przesłuchań (i w zależności od liczby zgłoszeń) Jury może przyznać:
   - miejsca od 1 do 3 z dyplomami i nagrodami,
   - dyplomy uczestnictwa
  4. Decyzje Jury są ostateczne.

 5. Postanowienia końcowe:
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe dostarczenie filmiku zawierającego nagranie teledysku do 15 grudnia 2020 (dla p. Natalii Płomieńskiej-Krzak)
  2. Rodzice/opiekunowie zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie na potrzeby konkursu danych osobowych ich dzieci.
  3. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Natalia Płomieńska-Krzak