Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl
"Namaluję Pokój"
Dziś społeczność naszej szkoły wspólne pomodliła się o dar pokoju dla Ukrainy.
Od samego początku wojny mury naszej szkoły są otwarte dla dzieci z Ukrainy.
Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają.
Obdarz Panie pokojem nas samych.
Galeria zdjęć