Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl
W szkole trwają wybory do Klasowych Samorządów Uczniowskich.
Jest to okazja do rozmów na temat demokracji, do zapoznania się z cechami rządów demokratycznych oraz zasadami wyborów demokratycznych.