Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl
Chodzą do szkoły już dwa miesiące, noszą tornistry, zdobywają oceny, ale pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej zostali dopiero teraz.

W piątek 26 października 2018 r. odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na uczniów naszej szkoły.
Zanim nastąpił ten doniosły moment, Dzieci zaprezentowały się w programie artystycznym, gorąco oklaskiwanym przez Rodziców oraz zaproszonych gości. Dyrektor szkoły Ksiądz Tomasz Sroka dokonał uroczystego Pasowania ogromnym ołówkiem a na zakończenie poświęcił Uczniów oraz ich tornistry. Do tej uroczystości Dzieci przygotowywały się niemalże od początku roku szkolnego - powtarzały teksty wierszyków, śpiewały piosenki, wytrwale uczestniczyły w próbach. Poradziły sobie wspaniale, a to dopiero początek.
Jeszcze nie jednym wszystkich nas zadziwią!
Katarzyna Możdżeń