Aktualności

ksp.dziedzictwo.org.pl

W środę 6 lutego 2019 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Cieszynie odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten zorganizowała pani Sonia Nieboras - nauczyciel informatyki w klasach I - VI.

W czasie zajęć uczniowie klas I - III obejrzeli filmy z serii "Owce w sieci", które przybliżyły im zasady bezpieczeństwa w Internecie. Po pokazie filmów uczniowie udali się do swoich klas, aby wykonać wspólnie plakat "Kodeks bezpiecznego internauty" - zbiór zasad jakich należy przestrzegać poruszając się po sieci Internet.

Uczniowie klas IV - VI wzięli udział w kursie e-learningowym "Lekcja bezpieczeństwa", który utrwalił znane im zasady bezpieczeństwa w Internecie, jak również dostarczył wielu nowych przydatnych dla nich informacji o tym jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci. Po kursie uczniowie udali się do swoich klas, aby również wspólnie przygotować plakat "Kodeks bezpiecznego internauty".

Wykonane przez uczniów plakaty zostały następnie wywieszone na korytarzu szkolnym, aby na bieżąco przypominać uczniom jak bezpiecznie poruszać się po sieci Internet.

W piątek 8 lutego nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów dla każdej z klas, która aktywnie uczestniczyła w Dniu Bezpiecznego Internetu.

Sonia Nieboras