Kalendarz roku szkolnego

ksp.dziedzictwo.org.pl

HARMONOGRAM PRACY

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie

na rok szkolny 2023/2024


od 01.05 do 03.05.24 r. - Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
14.05.2024 - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15.05.2024 - Egzamin ósmoklasisty z matematyki
16.05.2024 - Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
20 - 21.05.24 r. Wycieczka do Pragi (klasy 5, 6, 7 i 8)
od 30.05 do 31.05.24 r. - Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych