Kalendarz roku szkolnego

ksp.dziedzictwo.org.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Cieszynie

Miesiąc
Data
Wydarzenie
WRZESIEŃ 01.09.2021 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
07.09.2021 Zebranie rodziców klasy I – VI
13.09.2021 Zebranie rodziców klasy VII - VIII
PAŹDZIERNIK 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
26.10.2021 Zebranie rodziców klasy I – VI
27.10.2021 Zebranie rodziców klasy VII - VIII
LISTOPAD 01.11.2021 Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny)
11.11.2021 Święto Odzyskania Niepodległości (dzień ustawowo wolny)
12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
GRUDZIEŃ 06.12.2020 Mikołajki
07.12.2021 Zebranie rodziców klasy I – VI
08.12.2021 Zebranie rodziców klasy VII - VIII
22.12.2021 Wigilijki klasowe
23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ 06.01.2022 Święto Trzech Króli (dzień ustawowo wolny)
07.01.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
10.01.2022 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych na I półrocze
17.01.2022 Ostateczny termin wystawienia ocen na I półrocze
24.01.2022 Konferencja klasyfikacyjna – I semestr
25.01.2022 Zebrania rodziców klas I – VI
26.01.2021 Zebrania rodziców klas VII – VIII
LUTY 14-27.02.2022 Ferie zimowe
MARZEC 29.03.2022 Zebrania rodziców klas I – VI
30.03.2021 Zebrania rodziców klas VII – VIII
KWIECIEŃ 14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
MAJ 02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny)
04-06.05.2022 Matury
17.05.2022 Zebrania rodziców klas I – VI
18.05.2022 Zebrania rodziców klas VII – VIII
24-26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych (kl. I – VI)
30.05.2022 Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
CZERWIEC 01.06.2021 Dzień Dziecka
06.06.2022 Termin wystawiania ocen końcoworocznych
13.06.2022 Konferencja klasyfikacyjna
14.06.2022 Zebrania rodziców klas I – VI
15.06.2022 Zebrania rodziców klas VII – VIII
16.06.2022 Boże Ciało (dzień ustawowo wolny)
17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego