Kalendarz roku szkolnego

ksp.dziedzictwo.org.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Cieszynie

Miesiąc
Data
Wydarzenie
    Pierwsze półrocze
WRZESIEŃ 01.09.2022 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
13.09.2022 Zebrania rodziców klas I - VIII (KSP ul. Błogocka)
20.09.2022 Konferencja Rady Pedagogicznej
PAŹDZIERNIK 08.10.2022 Dzień Pieczonego Ziemniaka - festyn szkolny
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej
25.10.2022 Zebrania rodziców klas I - VIII (KSP ul. Błogocka)
31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
LISTOPAD 01.11.2022 Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny)
11.11.2022 Święto Odzyskania Niepodległości (dzień ustawowo wolny)
22.11.2022 Zebrania rodziców/ Konsultacje klas I - VIII (KSP ul. Błogocka)
GRUDZIEŃ 06.12.2022 Mikołajki
15.12.2022 Wystawianie proponowanych ocen za I półrocze
20.12.2022 Zebrania rodziców/ Konsultacje klasy I - VIII (KSP ul. Błogocka)
22.12.2022 Wigilijki klasowe
22.12.2022 Ostateczny termin wystawienia ocen na I półrocze
  Zimowa przerwa świąteczna (23.12.2022 - 01.01.2023)
STYCZEŃ 06.01.2023 Święto Trzech Króli (dzień ustawowo wolny)
10.01.2023 Konferencja klasyfikacyjna – I semestr
11.01.2023 Zebrania rodziców klas I – VIII (KSP ul. Błogocka)
  Ferie zimowe (16.01.2023 - 29.01.2023)
    Drugie półrocze
LUTY    
MARZEC    
   
KWIECIEŃ    
MAJ    
   
   
   
   
   
   
CZERWIEC