Kalendarz roku szkolnego

ksp.dziedzictwo.org.pl

HARMONOGRAM PRACY

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie

na rok szkolny 2023/2024