Rada pedagogiczna

ksp.dziedzictwo.org.pl
mgr Prajzler Alina - Dyrektor Szkoły - muzyka

Prajzler Alina
Wykształcenie:
    Uniwersytet Śląski w Katowice, wychowanie muzyczne


Balcar Dorota – historia, nauczyciele współorganizujący proces nauczania, terapia ręki

Białończyk Klaudia – język francuski

Boryś Kinga – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Brachaczek Elżbieta – fizyka

Brudny Marcela – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Brudny Seweryn – informatyka

Chabowski Sebastian – geografia

Chodykin Tadeusz – wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

Chybiorz Magdalena – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Czech Karolina – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Duraj Dominika – edukacja wczesnoszkolna

Gaszek Jadwiga – matematyka

Guzdek Anna – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Hobik Beata – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Iwaniec Władysława – informatyka

Janota Ilona – matematyka

Jansa Halina – pedagog szkolny - Osoba zaufania – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Katolickiej Szkole Podstawowej w Cieszynie.

Kawalerowicz Katarzyna – psycholog

Kozubski Andrzej, ks. – religia katolicka

Król Stefan – historia

Krzak Marlena – wychowanie fizyczne

Księżyc Bartosz – matematyka

Kubica Barbara – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Kubok Joanna –  edukacja wczesnoszkolna

Kurowska Aleksandra – język polski

Lerch Janusz – religia ewangelicka

Madecka Alicja – przyroda

Mirga Roksana – wychowanie fizyczne

Możdżeń Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Mrowczyk Izabela – pedagog klasy VII, VIII

Nieboras Sonia – informatyka, technika

Nieroda Marta – język polski

Nowak Magdalena – język angielski

Ruchała Sławomira – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Sokolińska Anna – język niemiecki

Sroka Tomasz, ks. – nauczyciel religii,

Sułek Patrycja – język angielski

Twardowska Renata – tyflopedagog

Wacławik-Syrokosz Małgorzata – chemia

Wąs Karolina – język polski

Wicińska Natalia – język angielski

Wiercińska Dagmara – język angielski

Wysocka Marcjanna – plastyka, technika

Zając Anna – biologia w klasie VII i VIII a i b