Rada pedagogiczna

ksp.dziedzictwo.org.pl
 • ks. Sroka Tomasz
  Dyrektor szkoły
 • mgr Knobloch Bożena - Wicedyrektor szkoły, geografia, przyroda
 • Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (kierunek geografia)
  Organizaja i Zarządzanie w Oświacie
  Studia Podyplomowe- Uniwersytet Śląski - Edukacja Regionalna
 • mgr Balcar Dorota - historia
 • Wyksztłcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych (specjalność historia, archiwistyka)
  Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu - w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • mgr Brachaczek Arkadiusz
  wychowanie fizyczne
 • mgr Chodykin Tadeusz
  wychowanie fizyczne
 • mgr Cyganek-Kolawa Magdalena - język angielski
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny
  nauczyciel mianowany
 • mgr Firla Magdalena - język angielski
  Dodatkowe funkcje w szkole: opiekunka Samorządu Szkolnego, wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny (magister filologii angielskiej)
 • mgr Gajczak Iwona - język angielski
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (magister Pedagogiki w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej),
  Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (Licencjat w zakresie języka angielskiego, specjalizacja – nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr inż. Janota Ilona - matematyka
 • Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii Sanitarnej
  Studium Pedagogiczne -Ośrodek Badań i Doskonalenia dydaktyki Politechniki Śląskiej
  Studia Podyplomowe w zakresie przedmiotu matematyka -Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
  Stopień awansu zawodowego : nauczyciel dyplomowany
 • mgr Korbut Dorota - przyroda, edukacja wczesnoszkolna
 • ks. dr Abdank-Kozubski Andrzej - nauczyciel religii, specjalista d/s nauczania i wychowania, członek Zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
 • Wykształcenie: Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii)
  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (mgr/lic. filozofii)
  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (mgr teologii)
 • mgr Kubok Joanna - edukacja wczesnoszkolna
 • Dodatkowe funkcje: wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie (magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego)
 • mgr Lerch Janusz - religia ewangelicka
 • mgr Matuszyk Iwona - religia katolicka
 • Wykształcenie: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej (magister teologii)
 • mgr Machej Kazimiera - świetlica
 • mgr Możdżeń Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
 • Dodatkowe funkcje: wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Uniwerstet Śląski w Katowicach, filia w Cieszynie - Kolegium Polskie Międzynarodowej Szkoły o Edukacji i Kulturze (magister edukacji wczesnoszkolnej)
  Studium Bibliotekarskie w Katowicach
  nauczyciel mianowany
 • mgr Nieroda Marta - język polski
 • mgr Nieboras Sonia - informatyka i technika
  Dodatkowe funkcje w szkole: koordynator ds. informatycznych oraz projektu "Aktywna tablica"
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (mgr pedagogiki w zakresie edukacji informatyczno-technicznej) Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie
  nauczyciel mianowany
 • mgr Potysz Wiesława - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Prajzler Alina
  muzyka
 • mgr Rosner Ludwik - biologia i chemia
 • Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (magister biologii)
  studia podyplomowe z mikrobiologii (Warszawa) i biotechnologii (Kraków, UJ)
 • mgr Sokolińska Anna
  język niemiecki
 • mgr Sroka Karolina - plastyka
  Dodatkowe funkcje w szkole: opiekunka Samorządu Szkolnego, administratorka dziennika elektronicznego, wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie (magister sztuk pięknych, kierunek grafika artystyczna)
  Obecnie doktorantka na macierzystej uczelni w Zakładzie Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki w Cieszynie
 • mgr Targowski Tomasz - plastyka i technika
 • Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie (magister sztuki)
  ATH 2017- studia podyplomowe
 • mgr inż. Wacławik-Syrokosz Małgorzata - chemia
 • Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny (mgr inż. chemik)
  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Zyzańska Dorota - język francuski
 • Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (licencjat z języka francuskiego)
  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie(nauczyciel języka francuskiego)
  Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach (magister nauk politycznych
  nauczyciel mianowany

Wyszukiwanie