Rada pedagogiczna

ksp.dziedzictwo.org.pl

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
dr Sławomira Ruchała

Nauczyciele:

Boryś Kinga – pedagog specjalny

Brachaczek Elżbieta – fizyka

Brudny-Ścibik Marcela – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Chodykin Tadeusz – wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

Chybiorz Magdalena – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Chybiorz Marek - nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Cieślar Katarzyna - nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Czakon Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna

Czech Karolina – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Duraj Dominika – edukacja wczesnoszkolna

Gierula Adrianna - muzyka

Iwaniec Władysława – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Jacko Paulina - psycholog szkolny

Janota Ilona – matematyka

Karweta Marcel - geografia

Kozubski Andrzej, ks. – religia katolicka

Krzak Marlena – wychowanie fizyczne

Kubica Barbara – nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Kubok Joanna –  edukacja wczesnoszkolna

Kurowska Aleksandra – język polski

Lech Karolina - biologia

Lerch Janusz – religia ewangelicka

Ligocki Kamil - język angielski

Madecka Alicja – przyroda

Mirga Roksana – wychowanie fizyczne

Mroziak-Siąkała Maria - matematyka

Nieboras Sonia – informatyka, technika, nauczyciel współorganizujący proces nauczania

Nowak Magdalena – język angielski

Ruchała Sławomira – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Sabath Beata - język polski

Siudak Elżbieta - pedagog szkolny

Sokolińska Anna – język niemiecki

Sroka Tomasz, ks. – religia katolicka

Szadkowska Magdalena - plastyka

Wąs Karolina – język polski

Wicińska Natalia – język angielski

Wojnar Zuzanna - nauczyciel współorganizujący proces nauczania, wychowanie fizyczne

Ziętek Marcelina - edukacja wczesnoszkolna

Żerdik Magdalena - historia