Rada pedagogiczna

ksp.dziedzictwo.org.pl
ks. Sroka Tomasz - Dyrektor szkoły, nauczyciel religii

ks. Sroka Tomasz
Wykształcenie:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia magisterskie z teologii
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - zarządzanie oświatą
  Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - katolickie wychowanie w szkole
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - oligofrenopedagogika

mgr Prajzler Alina - Wicedyrektor Szkoły - muzyka

Prajzler Alina
Wykształcenie:
  Uniwersytet Śląski w Katowice, wychowanie muzyczne


Balcar Dorota – historia, nauczyciele współorganizujący proces nauczania, terapia ręki

Białończyk Klaudia – język francuski

Brudny Marcela – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Brudny Seweryn – informatyka

Chmielarczyk Paweł – geografia

Chodykin Tadeusz – wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

Chybiorz Magdalena – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Czech Karolina – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Duraj Dominika – edukacja wczesnoszkolna

Grzybek Grażyna – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Guzdek Anna – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Hobik Beata – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Iwaniec Władysława – informatyka

Janota Ilona – matematyka

Jansa Halina – pedagog szkolny - Osoba zaufania – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Katolickiej Szkole Podstawowej w Cieszynie.

Kasprzak Łukasz, ks. – religia katolicka

Kawalerowicz Katarzyna – psycholog

Kozubski Andrzej, ks. – religia katolicka

Król Stefan – historia

Krzak Marlena – wychowanie fizyczne

Księżyc Bartosz – matematyka

Kubica Barbara – nauczyciele współorganizujący proces nauczania

Kubok Joanna –  edukacja wczesnoszkolna

Kurowska Aleksandra – język polski

Lerch Janusz – religia ewangelicka

Mirga Roksana – wychowanie fizyczne

Możdżeń Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Mrowczyk Izabela – pedagog klasy VII, VIII

Nieboras Sonia – informatyka

Nowak Magdalena – język angielski

Pasterny Karina – biologia

Pastucha Maciej – wychowanie fizyczne

Ruchała Sławomira – Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie

Sokolińska Anna – język niemiecki

Sułek Patrycja – język angielski

Twardowska Renata – tyflopedagog

Wacławik-Syrokosz Małgorzata – chemia

Wąs Karolina – język polski

Wicińska Natalia – język angielski

Wiercińska Dagmara – język angielski

Wysocka Marcjanna – plastyka, technika

Wyszukiwanie