Rada pedagogiczna

ksp.dziedzictwo.org.pl
 • ks. Sroka Tomasz - Dyrektor szkoły- nauczyciel religii
 • ks. Sroka Tomasz
  Wykształcenie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia magisterskie z teologii
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - zarządzanie oświatą
  Placówka Doskonalenia Nauczycieli-Pro Formatione rada Szkół Katolickich - katolickie wychowanie w szkole
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - oligofrenopedagogika
 • mgr Prajzler Alina - Wicedyrektor szkoły - muzyka
 • Prajzler Alina
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowice, wychowanie muzyczne
 • mgr Balcar Dorota - historia
 • Balcar Dorota
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych (specjalność historia, archiwistyka)
  Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu - w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • mgr Białończyk Klaudia – język francuski
 • Białończyk Klaudia
  Wykształcenie: Filologia romańska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • mgr Brachaczek Arkadiusz - wychowanie fizyczne
 • Brachaczek Arkadiusz
  Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • mgr Bregin Magdalena - biologia
 • Bregin Magdalena
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski, wydział Biologii i ochrony środowiska, kierunek biologia
 • mgr Brudny Marcela – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • Brudny Marcela
  Wykształcenie: UŚ Katowice – Pedagogika
  Studia Podyplomowe – Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki - UŚ Katowice
 • mgr Chmielarczyk Paweł – geografia
 • Chmielarczyk Paweł
  Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek geografia – specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna (geografia turyzmu) – uzyskany tytuł magistra. Praca magisterska pt. „Turystyka kwalifikowana w Beskidzie Śląskim w powiecie bielskim”.
  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, filologia słowiańska – specjalizacja język czeski w biznesie i turystyce – uzyskany tytuł licencjata. Praca licencjacka pt. „Czeska i polska terminologia meteorologiczna i klimatologiczna”.
  Dodatkowe kwalifikacje: kurs pilota wycieczek, kurs przewodnika miejskiego po Krakowie.
 • mgr Chodykin Tadeusz - wychowanie fizyczne
 • Chodykin Tadeusz
  Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  Studia podyplomowe: Akademia Wychowania Fizycznego w katowicach - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Czech Karolina – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia - urlop macierzyński
 • Czech Karolina
  Wykształcenie: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – pedagogika
  Studia Podyplomowe – autyzm. Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • mgr Duraj Dominika – Wychowanie wczesnoszkolne
 • Duraj Dominika
  Wykształcenie: UŚ Katowice – pedagogika
 • mgr Firla Magdalena - nauczyciel język angielski
 • Firla Magdalena
  Dodatkowe funkcje w szkole: opiekunka Samorządu Szkolnego, wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny (magister filologii angielskiej)
 • mgr Gruca Władysław - nauczyciel informatyki
 • Gruca Władysław
  Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, Kierunek: Fizyka, Specjalność: Fizyka z informatyką.
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, Kierunek: Informatyka;
  Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Kierunek: Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje;
  Publisher Cieszyn – Zarządzanie Oświatą (kurs kwalifikacyjny);
  WOM Bielsko-Biała – Bibliotekoznawstwo (kurs kwalifikacyjny).
 • mgr Grzybek Grażyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, historia
 • Grzybek Grażyna
  Wykształcenie:UŚ Katowice – pedagogika pracy kulturalno – oświatowej
  Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej kierunek historia
 • mgr Holisz Małgorzata - nauczyciel fizyki
 • Holisz Małgorzata
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Chemiczny, Kierunek: Fizyka
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  Politechnika Krakowska, Wydział Maszyn, Kierunek: Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
  Publisher Cieszyn - Oligofrenopedagogika (kurs kwalifikacyjny)
  Publisher Cieszyn - Bibliotekoznawstwo (kurs kwalifikacyjny)
  Dodatkowe kwalifikacje: egzaminator maturalny OKE z fizyki
 • mgr Iwaniec Władysława – nauczyciel informatyki
 • Iwaniec Władysława
  Wykształcenie: UŚ Katowice – wychowanie techniczne
  Studia Podyplomowe – Politechnika Łódzka – informatyka
 • mgr inż. Janota Ilona - nauczyciel matematyki
 • Janota Ilona
  Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii Sanitarnej
  Studium Pedagogiczne - Ośrodek Badań i Doskonalenia dydaktyki Politechniki Śląskiej
  Studia Podyplomowe w zakresie przedmiotu matematyka - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
 • mgr Jansa Halina – pedagog w klasach od I do VI
 • Jansa Halina
  Wykształcenie: UŚ Katowice – Wychowanie Muzyczne
  Studia Podyplomowe UŚ Cieszyn – Pedagogika pracy socjalno – opiekuńczej
 • ks. Kamiński Wojciech - religia katolicka
 • ks. Wojciech Kamiński
  Wykształcenie: Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie (teologia)
 • mgr Kawalerowicz Katarzyna - psycholog
 • Kawalerowicz Katarzyna
  Wykształcenie: Uniwersytet Opolski, Psychologia - specjalność kliniczna
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
 • ks. dr Abdank-Kozubski Andrzej - nauczyciel religii, specjalista d/s nauczania i wychowania, członek Zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
 • ks. dr Abdank-Kozubski Andrzej
  Wykształcenie: Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii)
  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (mgr/lic. filozofii)
  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (mgr teologii)
 • mgr Król Stefan – historia
 • Król Stefan
  Wykształcenie: UJ w Krakowie – historia
 • Księżyc Bartosz – matematyka, fizyka
 • Księżyc Bartosz
  Wykształcenie: ...
 • mgr Kubica Barbara - nauczyciel wspomagający w kl.III
 • Kubica Barbara
  Wykształcenie: UŚ Katowice – Pedagogika Pracy Kulturalno Oświatowej
 • mgr Kubok Joanna - edukacja wczesnoszkolna
 • Dodatkowe funkcje: wychowawca świetlicy Kubok Joanna
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie (magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego)
 • mgr Kurowska Aleksandra - nauczyciel języka polskiego
 • Kurowska Aleksandra
  Wykształcenie: Uniwersytet Opolski – Filologia polska
 • mgr Lerch Janusz - religia ewangelicka
 • Lerch Janusz
  Wykształcenie: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (mgr teologii w zakresie pedagogiki religijnej i etyki)
 • mgr Mirga Roksana -
 • Mirga Roksana
 • mgr Możdżeń Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
 • Możdżeń Katarzyna
  Dodatkowe funkcje:
  wychowawca świetlicy
  Wykształcenie: Uniwerstet Śląski w Katowicach, filia w Cieszynie - Kolegium Polskie Międzynarodowej Szkoły o Edukacji i Kulturze (magister edukacji wczesnoszkolnej)
  Studium Bibliotekarskie w Katowicach
 • mgr Mrowczyk Izabela – pedagog VII, VIII klasa
 • Mrowczyk Izabela
  Wykształcenie: Uniwersytet Slaski w Katowicach filia w Cieszynie - magister pedagogiki, praca socjalno opiekunczo- wychowawcza
  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
  certyfikat FCE
  Studia podyplomowe ukonczone w Wielkiej Brytanii o specjalizacji pracownik socjalny
 • mgr Nieboras Sonia - nauczyciel informatyki i techniki - urlop macierzyński
 • Nieboras Sonia
  Dodatkowe funkcje w szkole: koordynator ds. informatycznych oraz projektu "Aktywna tablica"
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (mgr pedagogiki w zakresie edukacji informatyczno-technicznej)
  Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie
 • mgr Pietrzyk Mikołaj – wychowanie fizyczne
 • Pietrzyk Mikołaj
  Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – wychowanie fizyczne
 • mgr Płomieńska-Krzak Natalia – j. angielski
 • Płomieńska-Krzak Natalia
  Wykształcenie: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – politologia
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna – licencjat język angielski
 • dr Sławomira Ruchała - logopeda
 • Sławomira Ruchała
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek filozofia - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych, z zakresu etyki i filozofii społecznej.
  Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek - pedagogika, specjalność: edukacja filozoficzno-społeczna
  Studia podyplomowe:
  Wyższa Szkoła Biznezu w Dąbrowie Górniczej - logopedia
  Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji– wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
  Kurs kwalifikacyjny - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – wychowanie do życia w rodzinie
  kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą
  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  Dodatkowe kwalifikacje: egzaminator maturalny OKE z wiedzy o społeczeństwie i filozofii
 • mgr Skłodowska Marta - urlop wychowawczy
 • mgr Sokolińska Anna - język niemiecki
 • Sokolińska Anna
  Wykształcenie: Kolegium Nauczycielskie w Cieszynie - filologia germańska
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej w Sosnowcu - filologia germańska
 • mgr Stokłosa Kinga – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • Stokłosa Kinga
  Wykształcenie: UŚ Katowice – Pedagogika
  Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Rewalidacja i Edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • lic. Szczepańska Katarzyna – matematyka
 • Szczepańska Katarzyna
  Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach – licencjat matematyka
 • mgr inż. Wacławik-Syrokosz Małgorzata - chemia
 • Wacławik-Syrokosz Małgorzata
  Wykształcenie: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny (mgr inż. chemik)
 • mgr Wąs Karolina – język polski
 • Wąs Karolina
  Wykształcenie: Uniesytet Warszawski – Filologia polska
 • mgr Wiercińska Dagmara – język angielski
 • Wiercińska Dagmara
  Wykształcenie: UŚ Katowice – pedagogika
  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna ze specjalizacją propedeutyka nauczania języka angielskiego
 • mgr Wysocka Marcjanna – plastyka
 • Wysocka Marcjanna
  Wykształcenie: UŚ Katowice
  Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Malarstwo projektowe interdyscyplinarne I stopnia

Wyszukiwanie