Klauzula informacyjna

ksp.dziedzictwo.org.pl

ZZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w placówkach oświatowych Stowarzyszenia, jest Stowarzyszenie ”Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” Plac Dominikański 2, 43-400 Cieszyn, NIP 5480019863, REGON:070443272, KRS:0000063101.
 2. W Stowarzyszeniu powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:
  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celu prawidłowego zarządzania jednostką oświatową i dokumentowania procesu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust.1 lit.c RODO.
  - w celu zawarcia i wykonania umowy ( art.6 ust.1 lit.b) RODO)
  ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym , minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.
  - w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę ( art.6 ust.1 lit.a) RODO)
 4. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać uzależnione są od przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub dziecka narusza przepisy RODO.
 7. Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych lub dydaktyczno- wychowawczych.

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH