Rekrutacja

ksp.dziedzictwo.org.pl

ZZasady rekrutacji do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021

 1. Zgodnie z zapisami statutu $74 Dyrektor przyjmuje do klasy pierwszej dzieci na podstawie postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  - złożenie podania przez rodziców do dn. 10.01.2020 r.
  - przeprowadzenie rozmów z rodzicami i uczniami do dn. 10.01.2020 r.
  - sporządzenie listy wstępnej kandydatów do kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej z uwzględnieniem zapisów statutowych rekrutacji:
  * pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz absolwenci Katolickiego Przedszkola w Cieszynie
  * w sytuacji, gdy liczba chętnych i spełniających to kryterium jest większa od możliwości przyjęcia, decyduje data złożenia podania
  * w następnej kolejności przyjmowani są kandydaci nie objęci kryterium pierwszeństwa
  * w miarę istnienia wolnych miejsc, rekrutacja może być przedłużona.
 3. Po ustaleniu listy kandydatów przeprowadzane są comiesięczne spotkania z przyszłorocznymi uczniami i ich rodzicami, celem integracji.
 4. Ostateczna lista przyjętych kandydatów zostaje ogłoszona do dn. 30.04.2020 r.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej KSP - plik w formacie pdf
Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII KSP - plik w formacie pdf