Rekrutacja

ksp.dziedzictwo.org.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie
na rok szkolny 2024/2025

 1. Zgodnie z zapisami statutu $74 Dyrektor przyjmuje do klasy pierwszej dzieci na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  - złożenie podania przez rodziców,
  - sporządzenie listy wstępnej kandydatów do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej z uwzględnieniem zapisów statutowych rekrutacji:
  * pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz absolwenci Katolickiego Przedszkola w Cieszynie,
  * w sytuacji, gdy liczba chętnych i spełniających to kryterium jest większa od możliwości przyjęcia, decyduje data złożenia podania,
  * w następnej kolejności przyjmowani są kandydaci nie objęci kryterium pierwszeństwa,
  * w miarę istnienia wolnych miejsc, rekrutacja może być przedłużona.

 3. Katolicka Szkoła Podstawowa organizuje comiesięczne spotkania integracyjne dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. O spotkaniach rodzice zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

 4. W celu uzyskania informacji odnośnie rekrutacji i listy przyjętych kandydatów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.


Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej KSP - plik w formacie pdf
Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII KSP - plik w formacie pdf