Zajęcia pozalekcyjne

ksp.dziedzictwo.org.pl
Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne
oferta na rok szkolny 2020/2021


I. LEKCJE INSTRUMENTU
Kursy realizowane są w stopniach: podstawowym i średnim, w specjalnościach:
 • fortepian,
 • keyboard,
 • akordeon,
 • skrzypce,
 • wiolonczela,
 • saksofon,
 • flet prosty i poprzeczny,
 • gitara klasyczna,
 • elektryczna i basowa,
 • śpiew estradowy.

II. PRZEDSZKOLE MUZYCZNE (4, 5, 6 - latki)
RYTMIKA DLA DZIECI DO LAT 10
TEORIA dla młodzieży

Zajęcia z Przedszkola Muzycznego realizowane są w specjalnościach:
 • fortepian,
 • skrzypce,
 • flet prosty.
Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych i ograniczeń wiekowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. +48 501 790 426 lub u nauczyciela muzyki KSP pani Aliny Prajzler.