Oferta edukacyjna

ksp.dziedzictwo.org.pl

CCelem działalności szkoły jest wszechstronne wykształcenie, kształtowanie umiejętności, a także wychowanie ucznia w najbardziej sprzyjających warunkach:

 1. Szkoła wychowuje uczniów w tradycji narodowej, umiłowania Boga i Ojczyzny przy zachowaniu szacunku do innych kultur i religii.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 3. Umożliwia rozwój talentów, zdolności i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
 4. Roztacza opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce.
 5. Zapewnia najzdolniejszym uczniom możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania.

DOBRZE WYKSZTAŁCIĆ I MĄDRZE WYCHOWAĆ


Katolicka Szkoła Podstawowa oferuje:
 • stały, racjonalny rozkład zajęć szkolnych i fachową opiekę w godzinach od 6.45 do 16.30
 • naukę w małych grupach
 • wartościowy program wychowawczy kształtujący chrześcijańskie postawy
 • naukę języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, od pierwszej klasy z podziałem na grupy
 • naukę języka niemieckiego od drugiej klasy w wymiarze 1 godziny tygodniowo od drugiej klasy
 • nauka języka francuskiego (zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych z klas I - VI)
 • zajęcia z informatyki od pierwszej klasy (rozszerzony program)
 • religia katolicka i ewangelicka
 • różnorodne zajęcia dodatkowe i grupy zainteresowań (muzyczne, plastyczne, teatralne, SKS, rytmika)
 • dobrze wykwalifikowaną i stałą kadrę pedagogiczną
 • możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w każdej klasie
 • bezpieczną lokalizację szkoły (budynek w otoczeniu dużego ogrodu z boiskiem szkolnym)
 • możliwość korzystania z obiadów
 • zajęcia dodatkowe są nieodpłatne
 • czesne dla uczniów klas I – VII - 360 złotych miesięcznie
 • czesne dla uczniów klasy VIII - 432 złotych miesięcznie od września do czerwca

Ulgi dla rodzeństwa w odpłatności czesnego:
 1. drugie dziecko w placówce Stowarzyszenia (szkoła podstawowa, liceum) - 50 % czesnego,
 2. trzecie dziecko w placówce Stowarzyszenia (szkoła podstawowa, liceum) - 50 % czesnego,
 3. czwarte i każde następne - bezpłatnie.

Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone sprawdzianem dla uczniów klasy VI (średnia z ostatnich trzech lat ok. 34 punktów na 40 możliwych do zyskania.)