Oferta zajęć unijnych

ksp.dziedzictwo.org.pl

Język angielski dla każdego
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - „Język angielski dla każdego” - odbywają się
w grupach 5-osobowych. Są to zajęcia, na których rozwijamy umiejętności: czytania, mówienia, pisania i rozumienia ze słuchu. Poszerzamy także nasze słownictwo.
W przyswajaniu wiedzy pomagają nam nie tylko książki, z których korzystamy, ale także projektor multimedialny oraz monitor interaktywny.


Logopedia
Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju szerko pojętej mowy i komunikacji.
Uczniowie doskonalą słuch fonematyczny, ćwiczą percepcję, pamięć słuchową, wzbogacają słownik czynny i bierny. Poprzez ćwiczenia wspieramy rozwój sprawności narządów artkulacyjnych, dbamy o prawidłowy tor oddechowy, koordynację słuchowo-ruchową, wzrokowo-ruchową.


Język niemiecki dla każdego
To projekt przeznaczony dla uczniów rozpoczynających swoją przygodę z językiem niemieckim lub uczniów, którzy chcą utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w 2 grupach po 5 osób co 2 tygodnie. Miła, przyjazna atmosfera, ciekawe tematy i ćwiczenia rozwijające kreatywność uczniów, wiadomości o krajach niemieckojęzycznych -to wszystko czeka na Was w każdy czwartek od 14:35-16:05„Myślę wiec gram ,gram więc myślę”
W czasie zajęć doskonalimy kluczowe kompetencje matematyczne.
Liczymy, kształtujemy intuicję matematyczną, odkrywamy powiązania logiczne,
dostrzegamy zależności, współpracujemy i …dobrze się bawimy. Gramy, rozkodowujemy szyfry, rozwiązujemy zadania konkursowe. Rozpoczęliśmy też realizację projektu „Figury geometryczne wokół nas” w ramach programu „Tylko oszlifowany diament świeci”.


„Matma jest prosta”
Żeby się o tym przekonać, uczniowie klasy IV i V zdecydowali na udział w zajęciach
pod takim tytułem. Wszystko co robimy i co jeszcze będziemy robili na zajęciach ma na celu doskonalenie i kształtowanie kompetencji kluczowych z matematyki.
Sprawne liczenie, rozumienie tekstu matematycznego, umiejętność zapisania rozwiązania sprawdzania jego poprawności, rozumowanie i tworzenie strategii. Planszowe gry edukacyjne, domino, klocki PUS, stosowanie TIK sprawiają że uczniowie chętnie biorą w nich udział ; - )


"My się bykom nie damy"
Na zajęciach tych poskramiamy byki, czyli próbujemy zapanować nad różnymi trudnościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.
Gramy w gry ortograficzne, bawimy się, piszemy dyktanda.


„Wiem i rozumiem”
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy pierwszej, wspierające spełnianie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podczas zajęć uczniowie doskonalą kluczowe kompetencje edukacyjne jakimi są: umiejętność czytania i pisania, liczenia. Ćwiczą odczytywanie sylab, wyrazów i zdań. Uczą się rozumieć czytane wyrazy. Rozwijają wyobraźnię - czarne kreski i pętelki zamieniają na kolorowe obrazki. Radość z rozszyfrowanych znaków jest ogromna, ale jest to też wyraz wielkiego wysiłku, który dzieci wkładają w czynność czytania, pisania i liczenia.